سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن فاطمی – آزمایشگاه میکرو و نانواپتیک، بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم
ابوذر مصلح – آزمایشگاه میکرو و نانواپتیک، بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم
مهدی پشم کار – آزمایشگاه میکرو و نانواپتیک، بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم
عباس خاکسار کلانی – آزمایشگاه میکرو و نانواپتیک، بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم

چکیده:

ساخت قطعات و ابزار میکرو ( و نانو ) اپتیکی فیبر نوری و همچنین ابزاری که کاربرد فوتونیکی دارند گزارش و توضیح داده شده است . این کار به منظور نشان دادن توانایی های عملی و بیان ویژگیهای سیستم گرما – کششی جرقه الکتریکی همراه با کنترل کامپیوتری ) ) CST-P ، که قبلاً گزارش شده است، می باشد