مقاله ساخت اجتماعي سنگهه در جوامع بودايي تهرواده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: ساخت اجتماعي سنگهه در جوامع بودايي تهرواده اي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودايي
مقاله سنگهه
مقاله راهبان
مقاله راهبه ها
مقاله تهره واده
مقاله وينيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراني ارسطو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگهه به معناي نظامي رهباني مبتني بر زندگي گروه راهبان يا راهبه هاي بودايي است كه با هم جمع شده و جماعت مشخصي را در صومعه بنابر اصول وينيه برپا مي دارند. اين نظام، مهمترين نهاد ديني در جوامع تهرواده اي و مبتني بر روابط ميان اعضا و رابطه متقابل اعضا آن با عوام جامعه است. درون سنگهه راهبان از منزلت و مزاياي نسبتا برابري برخوردارند اما ميان راهبان و راهبه ها از جنبه هاي متعددي تبعيض وجود دارد. ممنوعيت فعاليت اقتصادي راهبان تداوم حيات سنگهه را به حمايت هاي مالي عوام وابسته مي كند و سنگهه براي حفظ اين حمايت ها، از يک سوي کارکردهاي اجتماعي خاصي را برعهده گرفته و از سوي ديگر، به رغم تاکيد مذهب تهرواده بر راست کيشي و بدعت گريزي، باورهايي را در ميان عوام مطرح نموده است که با تعاليم منتسب به بودا تفاوت و حتي مغايرت دارند.