مقاله ساخت اضافه درسطح رابط نحو و صورت آوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: ساخت اضافه درسطح رابط نحو و صورت آوايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت اضافه
مقاله معرفگي
مقاله تسلط سازه اي
مقاله صورت آوايي
مقاله کميت نما
مقاله بافت وابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي يادگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، فرايند تبديل آوايي تکواژ اضافه را از -i به-a ، در بافت تکواژ معرفه نما در ساخت اضافه زبان کردي تحليل مي کنيم. با جمع آوري شواهد از حوزه هاي تجربي متفاوتي همچون دامنه معرفگي تکواژ معرفه نما، تاثير معرفگي ضميرهاي اشاره و عملکرد کميت نماي بافت وابسته در ساخت اضافه، استدلال خواهيم کرد که بافت محرّک تبديل آوايي تکواژ اضافه، بر حسب چينش خطي تکواژها در صورت آوايي، تعريف شدني نيست، بلکه روابط نحوي ميان تکواژهاي دخيل در اين فرايند آوايي، نقش بسزايي ايفا مي کنند. در اين پژوهش، به طور مشخص نشان مي دهيم که محرک تبديل آوايي تکواژ اضافه، بافتي ساختاري است که در آن، تکواژ اضافه تحت تسلط سازه اي تکواژمعرفه نما قرار دارد. نتيجه مهم اين تحليل، وارد دانستن روابط سلسله مراتبي نحوي در صورت بندي قواعد آوايي، فارغ از توالي خطي تکواژهاست.