سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد مستوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی لطفی زاد – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژ

چکیده:

مقاله حاضر به معرفی مفهومی نو در صنعت ساخت و مدیریت پروژه های ساخت می پردازد که از آن با عنوان ساخت الکترونیک یا e-construction نام برده می شود . در این نوشتار سعی شده است که با معرفی این مفهوم و جایگاه ساخت الکترونیک در سطح جهان و ارائه مثال هایی واقعی ، خواننده را با این مبحث آشنا شود . مطمئنا صنعت ساخت کشورم ـان از مباحث e-» و یا دولت الکترونیک «e-commerce» فوق مستثنی نیست و همانگونه که مفاهیمی م ـانند تجارت الکترونیکgovernment به مباحث جاری کش ورمان تبدیل شده است ، این مبحث نیز به زودی از دغدغه های صنعت ساخت کشورمانخواهد بود .