سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی
سیدحسین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده فنی

چکیده:

روشهای اندازه گیری سرعت و قطر ذرات انژکتور داپلر لیزری (LDV) و داپلر فازی (PDA) ازمهمترین ابزار ی هستند که امروزه در تحقیقات تجربی دینامیک سیالات استفاده میشوند . در این تحقیق سعی شده در مور د اولین دستگاه داپلر لیزری (LDV)ساخته شده در کشور توضیحاتی ارائه شود و همچنین اثرات برخی از پارامترها نظیر قطر ذرات بر نتایج آن بررسی شود.