سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
سیدحسین موسوی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده فنی

چکیده:

روشهای اندازه گیری سرعت و قطر ذرات انژکتور داپلر لیزری ۳ (LDV) وداپلر فازی ۴ (PDA) از مهمترین ابزاریهستند که امروزه در تحقیقات تجربی دینامیک سیالات استفاده میشوند . در این تحقیق سعی شده در مورد اولین دستگاه داپلر لیزری ) (LDV ساخته شده در کشور توضیحاتی ارائه شود و همچنین اثرات برخی از پارامترها نظیر قطر ذرات بر نتایج آن بررسی شود .