سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش، ساخت بازدارنده های پایه فسفوناتی مناسب و ارزیابی عملکرد آنها در آبهای مختلف است. بدین منظور از ترکیب فسفوناتهای مختلف با فسفات، پلی فسفات، روی و مولیبدات بازدارنده های مناسبی برای محافظت فولاد در آب برجهای خنک کننده ساخته شد و عملکرد این بازدارنده ها در آبهای سه نوع برج خنک کننده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که مکانیزم بازدارندگی یک مکانیزم بازدارندگی مختلطبه صورت تشکیل کمپلکس های Fe²+_Phosphonate، فسفات آهن و مولیبدات آهن در مناطق آندی و تشکیل رسوبات فسفات کلسیم و هیدروکسید روی در مناطق کاتدی است. راندمان بازدارندگی وابسته به نوع فسفونات به کار رفته، غلظت روی و ترکیب شیمیایی آب است و وابستگی کمی به نوع پلیمر مصرفی به کار رفته برای کنترل رسوب دارد. بازدارنده های ساخته شده در محدوده pH 7/5 تا ۸/۵ پایدار می باشند و راندمان بازدارندگی بازدارنده های ترکیبی ایجاد شده در آبهای مختلف، قابل رقابت با بازدارنده های تجاری است.