سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود بهشتی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
حامد اعظمی راد – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:

هدف از این تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای با استفاده از سنگدانه ها ی طبیعی و بهبود خواص مقاومتی آن به میزان مطلوب است. در واقع هدف، ساختن بتن سبکی است که از آن به علت دارا بودن مقاومت مناسب بتوان به عنوان بتن اصلی سازه در سقف، تیرها و ستونها، استفاده کرد. بر اساس بازدیدها و کاوش های متعددی که در محدودة استان آذربایجان شرق ی با همکاری بخش مطالعات زمین شناسی استان انجام گرفت،سنگدانه ای بسیار سبک و در عین حال دارای معادنی با ذخایر غنی یافت شد ( معدن پومیس اسکندان ) که دارای خصوصیات مقاومتی خوبی میباشد و از این مصالح در ساختن بتن مذکور استفاده شده است. در این تحقیق خواص نمونه های معدن یاد شده بررسی و بعنوان سبکدانه برای تولید بتنهای سبک سازه ای که در عین حال صرفه اقتصادی آن نیز برای مصارف عملی در کارگاههای ساختمانی توجیع پذیر باشد بکار رفته است. آزمایشاتی که بر روی مصالح سنگی انجام شده است شامل : شناخت دانه ها از لحاظ زمین شناسی ، اندازه گیری میزان جذب آب دانه ها در زما ن های مختلف – اندازه گیری چگالی دانه های مصالح در دو حالت خشک شده در هوا و اشباع با سطح خشک و تعیین میزان رطوبت دانه ها از حالت خشک شده در هوا به حالت خشک شده در گرمچال آزمایشاتی که بر روی نمونه های بتنی انجام شده اس ت شامل: اندازه گیری مقاومت فشاری نمونه ها- مقاومت کششی و اسلامپ میباشد