سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدایمان روحانی اصفهانی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بخش معدن ی استخوان و دندان شامل ترکیب بلورین کلسیم هیدروکسی آپاتیت (۶(Ca١٠(PO٤)٦(OH)2می باشد . کلسیم هیدرکسی آپاتیت مصنوعی به طور گسترده ای به صورت تکه ای و پودری در ترمیم و جایگذاری بافتسختآسیب دیده و یا به صورت پوششبر روی کاشتنی های بدن استفاده می شود. کار حاضر بررسی تولید هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال، توسط روش آلیاژسازی مکانیکی می باشددر این کار پژوهشی از کربنات کلسیم CaCo3 و دی کلسیم فسفات دی هیدرات CaHPO٤٫٢H٢Oبه عنوان مواد اولیه استفاده شد. مواداولیه به نسبت مولی کلسیم به فسفات ۱/۶۷ توزین و به مدت زمانهای مختلفدر آسیاب گلوله ای سیاره ای با نسبت جرم گلوله به بار ٢٠ و سرعت ٥٤٠ دور بر دقیقه آسیاب شده شدند. از تکنیکهای پراش پرتوایکسو میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت ارزیابی و شناسایی فازها و بررسی ساختاری استفاده شد.