مقاله ساخت تخته خرده کاه با استفاده از مخلوط رزين هاي اوره و ملامين فرمالدهيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: ساخت تخته خرده کاه با استفاده از مخلوط رزين هاي اوره و ملامين فرمالدهيد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده كاه
مقاله رزين ملامين فرمالدهيد
مقاله رزين اوره فرمالدهيد
مقاله لايه مومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تسوجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از مخلوط رزين هاي اوره فرمالدهيد و ملامين فرمالدهيد، تخته خرده کاه هايي ساخته شد. نسبت هاي وزني اوره فرمالدهيد: ملامين فرمالدهيد، ۱۰۰: ۰، ۷۵: ۲۵، ۵۰: ۵۰، ۲۵: ۷۵ و ۰: ۱۰۰ انتخاب شدند و دانسيته تخته ها ۰٫۷ گرم بر سانتي متر مکعب در نظر گرفته شد. مقاومت هاي فيزيکي و مکانيکي از جمله واکشيدگي ضخامت (بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وري در آب)، چسبندگي داخلي، مدول الاستيسيته و مدول خمشي تخته هاي حاصل اندازه گيري و با استاندارد ۴ – ۳۱۲EN مقايسه شدند. بالاترين مقادير چسبندگي داخلي، مدول خمشي و مدول الاستيسيته مربوط به تخته هاي ساخته شده با نسبت وزني اوره فرمالدهيد: ملامين فرمالدهيد (۵۰: ۵۰) بود. مقادير مربوط به مدول الاستيسيته و مدول خمشي همه تيمارها به جز تيمار اوره فرمالدهيد: ملامين فرمالدهيد (۱۰۰:۰) در محدوده استاندارد ۴ – ۳۱۲EN بوده در حالي که مقادير مربوط به چسبندگي داخلي تمام تيمارها، در محدوده اين استاندارد نمي باشند. مقدار واکشيدگي ضخامت، در تخته هاي با مقدار ملامين فرمالدهيد بيشتر، بهبود داشت اما اين مقدار در محدوده استاندارد ۴ – ۳۱۲EN قرار نمي گيرد. از آنجايي که لايه مومي نازکي سطح کاه گندم را پوشانده، ساختار آبگريز اين لايه باعث ايجاد ناسازگاري بين رزين هاي آبدوست فرمالدهيدي و ذرات کاه گندم مي شود و اين ناسازگاري منجر به کاهش مقاومت هاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده کاه هاي حاصل خواهد شد. همچنين به دليل نفوذپذيري پايين لايه مومي، پخش رزين آبدوست فرمالدهيدي، روي سطح ذرات کاه به خوبي صورت نگرفته که خود عاملي مهم در کاهش مقاومت هاي فيزيکي و مکانيکي تخته هاي حاصل از کاه گندم مي باشد.