سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد درودی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه زنجان ،
عبداله محمدیان – گروه فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ،
احسان احدی اخلاقی – گروه فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ،

چکیده:

دراین مقاله روشی برای تعیین نمایه ضریب شکست تارهای نوری ارائه شده است برای این منظور یک تداخل سنج چینشی میکروسکوپی ساخته شد برای ایجاد چینش ازدوتوری رانکی استفاده شده است نمایه ضریب شکست تارنوری با استفاده ازقسمت میکروسکوپ نیز تعیین شد نتایج بدست آمده با نتایج حاصل ازمیکروسکوپ ساخته شده مقایسه شد که حاکی ازصحت عملکرد میکروسکوپ ساخته شده است ۰