مقاله ساخت تري قالبگيري و پروتز متحرک قطعه اي در بيمار ميکروستوميا: گزارش باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۷۴ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: ساخت تري قالبگيري و پروتز متحرک قطعه اي در بيمار ميکروستوميا: گزارش باليني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکروستوميا
مقاله تري سکشنال (قطعه اي)
مقاله دنچر سکشنال (قطعه اي)
مقاله اسکلرودرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: اجلالي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سربازي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علوي گلسا
جناب آقای / سرکار خانم: گدازپور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ميکروستوميا به کوچکي غير طبيعي ورودي دهان گفته مي شود، که در اثر عوامل گوناگون ايجاد مي گردد. درمان پروتزي بيماران ميکروستوميا به علت محدوديت هاي ويژه آن ها دشوار بوده و درمان موفقيت آميز، با تغيير روش ساخت پروتزهاي معمول دهاني و تمهيدات ويژه، انجام پذير است. هدف از ارايه پژوهش، معرفي يک روش کاربردي نوين ساخت پروتز دهاني در بيمار مبتلا به اسکلرودرما با بي دنداني کامل فک بالا و بي دنداني پارسيل از فک پايين بود.
معرفي مورد: خانمي ۴۲ ساله با ميکروستومياي ناشي از اسکلرودرما براي دريافت پروتز متحرک مورد معاينه قرار گرفت. براي نامبرده با استفاده از پوتي سيليکون تراکمي و با کمک فشار انگشتان قالب آغازين گرفته شد. سپس با استفاده از يک تري دو قطعه اي که قطعه بزرگتر حدود يک سوم قطعه کوچکتر را پوشانده بود و توسط دکمه هاي فشرده شونده به هم قابل اتصال بود قالبگيري نهايي انجام گرفت. روابط ميان فکي به کمک ريم هاي اکلوزالي که به پارسيل دو قطعه اي متصل بود ثبت شد. پروتزهاي دو قطعه اي پارسيل و کامل که توسط اتچمنت ها به هم متصل شده بودند به ترتيب براي فک پايين و بالا ساخته شدند. وضعيت بيمار به مدت شش ماه پيگيري شد.
نتيجه گيري: در ساخت پروتز متحرک جهت غلبه بر مشکلات موجود در ميکروستوميا همچون محدوديت باز کردن دهان، سختي بيش از حد زبان، عدم امکان استفاده از تري هاي پيش ساخته معمول و همچنين روش رايج قالبگيري نهايي و ساخت پروتزهاي متحرک از روشي استفاده شد، که افزون بر ايجاد دقت کافي، راحتي استفاده از پروتز را توسط بيمار فراهم مي کند.