سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هانیه عالی نژاد – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
سمیه نجفی، – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
رضا مسعودی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در این پژوهش، یک تقویت گر چند بار عبور لیزر تیتانیوم سفایر با استفاده از روش تقویت تپ چیرپ ساخته شده است. ابتدا طول زمانی تپ در دستگاه په نکننده ی بدون ابیراهی کشیده شده و سپس با انتخاب ده تپ و ارسال آن به داخل تقویت کننده ی چهار بار عبور و دمش ه مزمان بلور توسط هماهنگ دوم یک لیزر نانوثانی های Nd:YAG تپ سیگنال تقویت و بهره ای به بزرگی ۲۶ به دست آمده است.