سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا عبودزاده – دانشجو کارشناسی ارشد بیومواد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشیار دانشکده مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شکرگذار – استادیار بانک سلولی انستیتو پاستور ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر ساخت داربست نانو کامپوزیتی پلی لاکتیک گلیکولیک اسید / نانو هیدروکسی آپاتیت با هدف جایگزینی استخوانی صورت پذیرفت . روش معمول جهت ساخت داربستها روش حل سازی ذره ای است، اما مشکلی که در این روشها وجود دارد استفاده از حلالهای سمی است که امکان دارد به مقدار ناچیزی در ساختار باقی بماند و خواص بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار دهد . لذا در تحقیق حاضرجهت خروج کاملتر حلال از یک مرحله فریز دراینگ بهره گرفته شد . پس از ساخت کامپوزیتها، خواص آنها شامل اندازه و درصد تخلخل ها مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل نشانگر درصد تخلخل ۷۰-۹۰ در کامپوزیتها با اندازه حفرات ۵۰-۲۰۰ میکرومتر بود .