سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا پیشوایی – کارشناس ارشد کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر
کیوان ناوی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید حق پرست – کارشناس ارشد کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله ساختار جدیدی را برای پیاده سازی دروازه های منطقی معرفی می کنیم. روند تولید منطق در این روش طراحی، اختلاطی از متدهای مد و لتاژ و مد جریان است. به این ترتیب مدار پایهی ارائه شده بسیار انعطاف پذیر بوده و قابلیت تولید همزمان دو خروجی مد ولتاژ و مد جریان را دار د . ازاینرو میتوان مدارهای ساخته شده در این خانواده را به نوعی مختلط نامید. با توجه به پیوستگی شبکه های ولتاژ و جریان و اثرپذیری آنها از یکدیگر، به واسطه نگرشی جدید، می توان مدار های ساخته شده با این تکنولوژی را به عنوان نوعی تشخیص دهنده امپدانس بالا نامگذاری کرد. خروجی مد جریان در این طراحی، بر اثر عملکرد ذاتی مدار در هنگام تشخیص امپدانس بالا به وجود آمده و بنابراین سعی در استفاده از قطعهی اضافی جهت ساخت شبکهی مد جریان نشده است. ثابت بودن بخش اعظم این دروازه ها در طراحی های مختلف از یک سو و نیز داشتن دو نوع خروجی مد ولتاژ و مد جریان از سوی دیگر، این دروازهها را بسیار پر کاربرد جلوه میدهد.