مقاله ساخت دزيمتر ترمولومينسانس كلسيم فلوريد و بررسي تاثير ناخالصي Dy بر خواص دزيمتري آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ساخت دزيمتر ترمولومينسانس كلسيم فلوريد و بررسي تاثير ناخالصي Dy بر خواص دزيمتري آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلسيم فلوريد
مقاله دزيمتر ترمولومينسانس
مقاله ديسپروسيم
مقاله منحني درخشندگي
مقاله حساسيت
مقاله محوشدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهور ارژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين كار تحقيقاتي، نمونه هاي كلسيم فلوريد، به شكل قرص، تحت تابش گاماي چشمه كبالت قرار داده شد و بلافاصله شدت نوردهي توسط دستگاه  TLDخوان تعيين گرديد. قله هاي منحني درخشش در دماهاي تقریبا برابر ۱۳۵، ۱۷۰، ۲۶۰ و ۳۷۰ درجه سانتي گراد مشاهده شد. قله اصلي در دماي ۲۶۰ درجه سانتي گراد قرار دارد. در اين پژوهش حساسيت كلسيم فلوريد خالص و تاثير ناخالصي ديسپروسيم (Dy) بر آن بررسي و با مقدار ۲ درصد مولي ديسپروسيم بيش ترين ميزان حساسيت مشاهده شد. حساسيت اين دزيمتر حدود ۵ برابر TLD-100  است كه با افزودن ناخالصي ديسپروسيم به حدود ۱۸ برابر رسيد. ميزان محوشدگي در دماي اتاق در طول يك روز، دو روز و ۵۰۰ ساعت، به ترتيب، ۱۳، ۳۶ و ۵۰ درصد تعيين گرديد. پس از ۱۰ بار تكرار پرتودهي، و متعاقب آن انجام عمليات خواندن و بازپخت تحت شرايط معين، تكرارپذيري اين دزيمتر مورد تاييد قرار گرفت.