سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه مهرعلیان – گروه فیزیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا ناطقی – گروه شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

دیود شاتکی پلیمری با ساختار طلا / پلی (۸،۱- دی آمینونفتالن ) آلاییده با یون ( BF(4/ ایندیم به روش الکترو شیمیایی تهیه شده است. مشخصه جریان- ولتاژ دیود ساخته شده تحلیل و بررسی گردیده و ارتفاع سد شاتکی، جریان اشباع معکوس و فاکتور ایده آل این دیود محاسبه شده است. با اندازه گیری مشخصه ظرفیت- ولتاژ این دیود غلظت حامل های بار نیم رسانای پلیمری و پتانسیل اتصال این پیوندگاه بدست آمده و همچنین تابع کار پلی (۸،۱- دی آمینونفتالن ) تخمین زده شده و گاف نوار انرژی این پلیمر در حالت دوپه شده با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب UV-vis اندازه گیری گردیده است.