سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی فیروزقلب – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
کاووس فلامکی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

ممبران عبارت است از یک غشای نیمه تراوا بین دو فاز که از تماس میتقیم آنها با هم جلوگیری می کند. خاصیت کلیدی ممبران ها در هر کاربردی، توانایی ممبران در کنترل نمودن عبور گونه های شیمیایی مختلف در تماس با آن می باشد. از میان انواع مختلف ممبران های موجود، ممبران های سرامیکی، به دلیلی پایداری حرارتی، شیمیایی، استحکام مکانیکی، مقاومت در برابر فشار و طول عمر بالا از اهمیت زیادی برخوردارند. در تحقیق حاضر زیرپایه های مسطح آلومینایی از طریق پرس تک محوری پودر آلومینای KMS- 92 تحت فشار ۳۱ MPa تهیه شدند. تاثیر عملیات حرارتی در دماهای ۱۱۰۰-۱۴۰۰ درجه سانتیگراد روی دانسیته، تخلخل، استحکام، میزان انقباض، سایز متوسط تخلخل ها و نفوذپذیری مورد مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی پارامترهای فوق، زیرپایه پخته شده در دمای ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد به عنوان زیرپایه ای مناسب برای ساخت ممبران های آلومینایی انتخاب گردید.