سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صالح زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن بازیار – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
میرعماد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد فریدافشین – فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین اقمشه ای – فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
امین عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارد خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر شاهرخی – فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خاک مصالحی است که در کارهای مهندسی عمران به عنوان یک سازه باربر با آن روبرو هستیم. پیچیدگی رفتار خاک در مقایسه با مصالح دیگر همواره مهندسین عمران را با مشقت در پیش پینی رفتار آن روبرو ساخته است. روشهای مختلفی تاکنون به کار گرفته شده است تا بتوان رفتار خاک را تحت اثر بارهایی که بدان وارد می شود از قبل پیش بینی کرد. روشهای عددی و استفاده از نرم افزارهایی که چنین امکانی را فراهم سازند به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ولی محدودیتها و گاه غیر واقعی بودن نتایج آنها موجب شده است تا مدل سازی فیزیکی به عنوان روشی برای کنترل روشهای عددی به کار گرفته شود. مدل سازی فیزیکی البته پر هزینه است ولی امکان مدل کردن رفتار خاک را به میزان زیادی مشابه با واقعیتی که تحمل می کند فراهم می سازد. در بین روشهای فیزیکی مدل سازیبا به کار گیری سانتریفوژ امکان بررسی تنشها و کرنشها و دیگر پارامتر های خاک را مشابه سازه ژئوتکنیکی واقعی به میزان قابل قبولی فراهم می سازد. بدین منظور با استفاده از امکانات داخلی یک سانتریفوژ ژئوتکنیکی با بازوی ۸۵ سانتی متر طراحی و ساخته شد. ظرفیت این سانتریفوژ tg 12 است. در حال حاضرامکان جمع آوری داده هاً با استفاده از تحلیل تصاویر و مشاهده نمونه ممکن است و عملیات اجرایی مربوط به دریافت و ثبت داده از حسگرها به صورت بدون سیم و با کمک امواج در حال تکمیل است.