سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحیل گرناوی –
حمید ابریشمی مقدم –
معصومه گیتی –
احمد براآنی –

چکیده:

بیماری های بافت بینابینی ریه (ILD*) اصطلاحی کلی است که بر مجموع های از اختلالات مزمن و شدید ریوی اطلاق ، می گردد. این گروه از بیمار یها دارای الگوهای رادیوگرافیک پیچیده و گاه نامشخصی هستند. هدف از این تحقیق، ایجاد یک سیستم کامپیوتری جهت ارزیابی کمی بافت ریه و تعیین میزان گستردگی الگوهایILD در آن است. برای دستیابی به این هدف، تصاویرHRCT† ریه با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر و تحلیل بافت مورد پردازش و ارزیابی قرار می گیرند و سه الگوی لانهو رتیکولار** شناسایی و دسته بندی می شوند. سپس، حجمی از ریه که درگیر هر یک از این الگوهاست با § زنبوری‡، شیشه مات مقادیر عددی دقیق تعیین می گردد. مراحل اصلی این تحقیق شامل بخش بندی ریه، استخراج ویژگی، دسته بندی الگوها و درپایان، انجام آنالیز آماری جهت ارزیابی رابطه میان داد ههای حاصل از سیستم کامپیوتری و نتایج تست تنفسی(PFT††) بیمار است. سیستم بر روی ۱۶۰ تصویرHRCT ریه متعلق به هشت بیمار مبتلا به ILD با درجات مختلف بیماری، آزمایش شده است و نتایجحاکی از وجود همبستگ ی آماری جزئی میان داده های حاصل از سیستم کامپیوتری و یافت ههای منتج از تست تنفسی بیمار است.