سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران صولتی هشجین – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه حق بین نظرپاک – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح اله مضطرزاده – گروه بیومتریال دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا میرحبیبی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه سیمان های کلسیم فسفاتی به طور گسترده ای در ترمیم نقایص استخوانی و دندانی به کارمی روند . این سیمان ها دارای خواص زیست سازگاری عالی و هدایت رشد استخوان می باشند . در این تحقیق، سیمان کلسیم فسفاتی از مخلوط کردن جزء پودری Na2SO4 و ß-TCP ، MCPM و جزء مایع ) Na2 HPO4 غلظت %۴ وزنی ) با نسبت l/p=0.4 تهیه شد . زمان گیرش اولیه برابر با ۷ دقیقه و گیرش نهایی ۲۰ دقیقه بود . استحکام فشاری نمونه ها نیز در زمان های مختلف قرارگیری نمونه ها در انکوباتور اندازه گیری شد . سپس داروی جنتا مایسین سولفات با غلظت ۸۰mg/2ml به نسبت ۱ به ۶ به جزء مایع افزوده شد . مطالعات انالیز فازی پراش پرتو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز انجام شد و ریزساختار ماده در سطح شکست نمونه ها با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت