سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح الله بهداروند – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران
مرتضی زرگر شوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران
منصور فربد – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران

چکیده:

دراین مقاله نتایج ساخت سیم ابررسانای (YBCO) YBa2Cu3O7-x با استفاده از روش پودر در لوله ارائه شده است . پودر مواد اولیه ی ابررسانای YBa2Cu3O7-x را درون لوله های مسی و نقره ای ریخته و سپس با بستن انتهای لوله ها، ترکیب حاصل، به دو روش پرس و غلطک تحت تغییر شکل مکانیکیقرار داده شد و به صورت سیمهای با سطح مقطع مستطیلی ( نوار ) در آمد . بعد از این مرحله، نمونه ی آماده شده تحت عملیات حرارتی قرار گرفت . بر روی سیم ساخته شده، آزمایش های XRD ، SEM ، اندازه گیری مقاومت الکتریکی و چگالی جریان بحرانی انجام شد . نتایج این تحقیق نشان داد که برای ساخت سیم یا نوار ابررسانایYBCOبا روش PIT ، پوشش مسی مناسب نیست . همچنین استفاده از پودر اولیه ی به جای BaCOمناسب تر است