مقاله ساخت شبيه ساز و مطالعات شبيه سازي فرايند ازدياد برداشت ريزش ثقلي به کمک بخار (SAGD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ساخت شبيه ساز و مطالعات شبيه سازي فرايند ازدياد برداشت ريزش ثقلي به کمک بخار (SAGD)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله ريزش ثقلي به کمک بخار (IMPES ،(SAGD
مقاله پيش گرمايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيشوايي سيدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري بوذرجمهري رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار يک شبيه ساز عددي دو بعدي براي فرايند ريزش ثقلي به کمک بخار (SAGD) بر اساس مدل پيشنهادي  Coatsو همکاران در محيط MATLAB توليد شده است. بر خلاف مدل Coats، اين مدل توسعه يافته اثرات مويينگي و گرانش را در معادله انرژي در نظر مي گيرد. همچنين در شبيه سازي از رسانش گرمايي متغير استفاده شده است. ابتدا يک آناليز حساسيت براي شناخت و بررسي فرايند SAGD انجام شده است. سپس فرايند پيش گرمايش توسط شبيه ساز بررسي شد. نتيجه ها نشان مي دهند که پيش گرمايش جهت برداشت سريع از مخزن ضروري مي باشد. همچنين يک مقدار بهينه براي طول مدت پيش گرمايش وجود دارد.