سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جمشیدی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رامین بزرگمهری بوذرجمهری –
سید محمودرضا پیشوایی –

چکیده:

در شبیه سازی محیط متخلخل به کمک شبکه حفره ها، برای نمایش فضای خالی داخل محیط متخلخل از شبکه ای از حفره ها استفاده می گردد که توسط لوله های مویین (مجراها) به یکدیگر متصل شده اند. با استفاده از این شبکه سعی می شود که رفتار مختلف محیط متخلخل در حین جریان همزمان چند سیال مختلف شبیه سازی شود. در اغلب موارد برای این منظور از یک شبکه منظم غیر واقعی جهت مدلسازی محیط متخلخل پیچیده استفاده می گردد. اگرچه برخی روشها جهت استخراج یک شبکه نامنظم حفره ها به کمک تصاویر موجود از محیط متخلخل ارایه شده است، ولی این روش ها احتیاج به اطلاعات اضافی از قبیل عکس های سه بعدی دارند که اغلب در دسترس نمی باشند یا تهیه آن بسیار هزینه بر و وقت گیر است. در این مقاله یک روش جدید برای ساخت شبکه های غیر منظم به کمک الگوریتمهای رشد سلولی ارایه شده است.