سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر کاظم زاده – پژوهشکده نیمه هادیان، پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح اله مضطراده – پژوهشکده نیمه هادیان، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

طلای مایع در واقع متالواورگانیکهای طلا باشد که به همراه مواد معدنی دیگر به عنوان پوششهای سرامیکی و چینی و رساناهای الکتریکی کاربرد دارند و فرایند ساخت آن سه مرحله ای است که عبارتند از:
الف: آماده سازی کلرور طلا از انحلال طلای فلزی خالص در تیزاب سلطانی(۱٫۳) [اسید نیتریک و اسید کلرید ریک] و اضافه نمودن ۰/۱۵ درصد قلع، فلزی به دست می آید که از کلرور طلای حاصل و سولفور بالزام در تهیه رزینات طلای (۱۲-۱۰) درصد اضافه می شود.
ب: تهیه رزیناتها: معمولا از A پینن استفاده می نماییم که در تربانتین معمولی وجود دارد که با تقطیر در (۱۷۰-۱۶۰) درجه سانتیگراد به دست می آید و به همراه (۱۲-۱۰) درصد گوگرد تولید مایع قرمز خونی (سولفور بالزام) را می کند. رزینات بیسموت از انحلال نیترات بیسموت بازی در نیتروبنزن و اضافه کردن کلوفان به دست می آید که شامل (۶-۵) درصد Bi2O3 می باشد. رزینات کروم از انحلال کلرور کروم انیدر در کلوفان و اضافه کردن تربانتین معمولی تولید رسوبی می نماید که در ساخت طلای مایع به کار می رود. رزینات رودیوم از انحلال کلرور رودیوم در الکل اتیلیک و اضافه نمودن سولفور بالزام و در نهایت تبخیر الکل موجود تولید رسوبی می نماید که پس از شستشو و انحلال آن در نیتروبنزن به عنوان رزینات رودیوم مصرف می گردد.
ج: مواد آماده شده در مراحل (۱) و (۲) با همدیگر مخلوط می شوند و به عنوان سولفور رزینات طلا مورد استفاده قرار می گیرند که این ماده در اثر حرارت تجزیه گشته و به طلای فلزی تبدیل می گردد. طلای مایع ساخته شده در پژوهشگاه مواد و انرژی دارای (۱۲-۱۰) درصد طلای خالص بوده که به شکل رزینات در فاز روغنی می باشد. چسبندگی، رنگ، شفافیت و یکنواختی مایع تهیه شده در مقایسه به مشابه های خارجی آن از کیفیت خوبی برخوردار است.