سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیده شاهدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد مرکب – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایرج امیری امرایی – استاد راهنما – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد و فناوری های ساخت،
امیرمسعود رضادوست – استاد مشاور – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مریم حاجی حسینی – استاد مشاور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، مر

چکیده:

عایق کاری سوخت های جامد جهت جلوگیری از سوزش غیر یکنواخت و برخورد گازهای حاصل از احتراق با بدنه، کنترل و مشخص کردن جهت سوزش و در نتیجه افزایش زمان سوزش انجام می گیرد. در این تحقیق سوخت جامد با کامپوزیت اپوکسی/الیافت سلولز (پنبه) به روش رشته پیچی عایق کاری شد. رزین اپوکسی با ویسکوزیته مناسب، آغشته پذیری الیاف را به خوبی امکان پذیر ساخته، پس از پخت در دمای محیط خواص مکانیکی و دینامیکی مناسی از خود نشان داد. همچنین استفاده از این نوع رزین چسبندگی لازم را به سطح سوخت فراهم نمود که آزمون های پرتو ایکس عدم نقص در این ویژگی مهم را تأیید نمود. الیاف پنبه نیز به علت ارزانی و فراوانی، داشتن انعطاف و ازدیاد طول مناسب، مقدار کربن باقیمانده و پایداری حرارتی مناسب آن استفاده شد. علاوه بر آن در ترکیب عایق مذکور اکسید آنتیموان و نتراکلرو فتالیک انیدرید به عنوان مواد کندسوز کننده مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از اکسید آنتیموان به همراه ترکیبات هالوژن دار با تولید هالیدهای آنتیموان و اکسی هالید در فاز بخار، ضمن کاهش سرعت سوزش، به تشکیل زغال پایدار و در نتیجه حفظ ساختار عایق پس از سوزش کمک می کند. عایق مذکور تحت آزمون های خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی مانند دانسیته، جذب آب، کشش، گرماوزن سنجی (TGA)، کالریمتری تفاضلی روبشی (DSC)، ضریب انبساط حرارتی و سرعت پیشروی شعله قرار گرفت و مشاهده شد که نتایج در محدوده نمونه مرجع می باشند. همچنین منحنی فشار-زمان آزمون استاتیک، عملکرد رضایت بخش عایق طراحی شده را نشان داد.