سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صبا عجمی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، مسئول طرحCNT، آزمایشگاه جذب سطحی و مواد
علیمراد رشیدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهنده، آزمایشگاه جذب سطحی و مواد نانو سا
علی مهاجری – آزمایشگاه جذب سطحی و مواد نانو ساختار، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نف
مسعود زارع – آزمایشگاه جذب سطحی و مواد نانو ساختار، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نف

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تولید غربال مو لکولی کربنی از پوست گردو با انتخاب پذیری بالا ارائه میگردد که درآن ابتدا پوست گردو توسط عملیات حرارت دهی اولیه تحت جریان گاز نیتروژن قرار می گیرد . کک بدست آمده از مرحله اول با مواد چسبنده ترکیب شده و سپس یک عملیات حرا رت دهی ثانویه تحت جریان گاز نیتروژن صورت می گیرد. سپس تست جذب غربالهای ملکولی کربنی بدست آمده برای گازهای اکسیژن و نیتروژن در دمای محیط انجام شد و نتایج آنها با نتایج غربال ملکولی کربنی (Takeda)مقایسه شد . نمونه های تهیه شده جذب بالایی نسبت به گاز اکسیژن و جذب پایینی به گاز نیتروژن دارند که خواص منحصر به فردی را برای جداسازی نیتروژن از هوا به خصوص در برجهاPSA به منظور تولید نیتروژن خالص دارا می باشند.