سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی‌اکبر بابالو – گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
مهرداد کوکبی – گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به کاربردهای متعدد غشاهای نانوفیلتراسیونی از قبیل جداسازی و خالص سازی گازهای ارزشمند در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، جداسازی مواد ارزشمند دارویی (سفالوپوری نها) و غذایی (پروتئی نها) از پسابهای کارخان ههای داروسازی و صنایع لبنی، رسیدن به فناوری ساخت غشاهای نانوفیلتراسیونی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از فناوری نانوکامپوزیتها، غشاهای نانوفیلتراسیونی با ساختارهای چند لای های تهیه شد هاند. نتایج حاصل از بررسی ریزساختار لای ههای رویی غشاها نشان م یدهد که ریزساختار این لای هها در مقیاس نانومتری کنترل شده به طوریکه اندازه حفر هها در محدوده باریکی بین ٢ تا ٦ نانومتر توزیع شد هاند.