سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
سید محسن حسینی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
اسماعیل خسروبیگی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
فهیمه پرویزیان – دانشگاه اراک

چکیده:

نانوتکنولوژی به دلیل کاربردهای گسترده موضوع نسبتا جدیدی برای تحقیقات دانشمندان و مهندسین در سراسر جهنان محسوب می شود. در این مقاله با استفاده از سنتز نانوذرات کاتالیستی Pd از محلول ME و تلقیح (رسوب) آن بر روی غشاء زئولیت کامپوزیتی در پی تهیه نوع خاصی از غشاء جهت تولید هیدروژن در راکتورهای غشایی بوده‌ایم. در ابتدا نانوذرات Pd و روی غشاء رسوب داده می‌شود تا بدینوسیله کیفیت جداسازی / انتخاب پذیری غشا در حد مناسبی بهبود یابد. در مرحله بعدی میزان نفوذپذیری غشاء بررسی شده و آنالیزهای SEM/EDX از سطح غشاء به عمل می‌آید تا میزان موفقیت روش فوق سنجیده شود.