مقاله ساخت غيرشخصي در گويش گيلكي شهرستان لاهيجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ساخت غيرشخصي در گويش گيلكي شهرستان لاهيجان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: داناي طوسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جملات غيرشخصي به جملاتي گفته مي شود كه فعل آنها با فاعل جمله مطابقت ندارد و شناسه فعلي اين جمله ها از نظر صوري سوم شخص مفرد است. در گيلكي در اين گونه جملات به همراه گروه اسمي ابتداي جمله // «را» و در صورت وجود ضمير، آن ضمير به صورت ضمير مفعولي ظاهر مي شود. براي نمونه مي توان به جمله زير اشاره كرد:
(۱) ma təšna.  تشنه هستم.
هدف از اين پژوهش تعيين نقش نحوي گروه اسمي ابتداي اين گونه جملات در چارچوب نظريه حاكميت و مرجع گزيني (چامسكي، ۱۹۸۱، (۱۹۸۶ است. در بخش نخست اين مقاله توصيف مختصري از گويش گيلكي ارايه مي شود. در بخش اول، به ترتيب، به ضماير گيلكي، وضعيت فاعل، ساختمان فعل و ترتيب كلمات در اين گويش اشاره مي شود و در بخش دوم مروري بر مطالعات قبلي در زمينه ساخت غيرشخصي در زبان فارسي خواهيم داشت. در بخش سوم ابتدا به توصيف ساخت غيرشخصي در گيلكي معاصر و سپس به بررسي اين فرضيه كه گروه اسمي ابتداي ساخت هاي مورد بحث فاعل زيرساختي است مي پردازيم.