سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین روش پودر الومینیم با پودر پلی اتیلن گلیکول با اندازه های پودری مختلف مخلوط شده و در یک قالب استوانه ای با نیروهای مختلفی پرس شد. درصدهای وزنی پلی اتیلن گلیکول از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد متغیر بود نسبت ارتفاع به قطر نمونه ها برابر یک انتخاب شد سپس نمونه ها جهت حذف ذرات پلیمری با سرعت حرارتی بسیار پایین در محدوده ذوب و تبخیر پلی اتیلن گلیکول به مدت شش ساعت تحتعملیات حرارتی قرارگرفتند. مشاهده شد که شکل و اندازه تخلخلها تحت تاثیر شکل و اندازه ذرات پلیمری تغییر می یابد نتایج اندازه گیری دانسیته نشان داد که دانسیته فومهاتحت تاثیر دو عامل تغییر می کند یکی از این عوامل درصد وزنی پلی اتیلن گلیکول و دیگری نیروی فشردن پیش فرم می باشد همچنین مشخص شد که اندازه ذرات تاثیری روی دانسیته فوم ها ندارد میزا تخلخلها دراین روش تا ۷۰ درصد بوده واندازه تخلخلها از ۱۵۰ میکرومتر تا ۸۵۰ میکرومتر متغیر بود. از یک محیط احیایی گاز ارگون همراه با پودر ذغال جهت زینتر نمونه ها استفاده شد.