سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق رحمتی – استادیار، مدیر مرکز تحقیق و توسعه فناوریهای نوین ساخت
محمد ایلدارژاله – کارشناس مکانیک جامدات، مرکز تحقیق و توسعه فناوریهای نوین ساخت

چکیده:

افزایش رقابت در عرصه بازار جهانی، فشار چشم گ یری را به شرکتها در جهت کاهش مستمر زمان چرخه توسعه محصولاتشان وارد کرده است. کاهش زمان تولید نمونه (Rapid Prototyping) یک راه حل کلیدی در افزایش سرعت توسعه محصولات جدید م یباشد. ساخت سریع قالب (Rapid Tooling) به کمک فناور ی نمونه سا زی سر یع به روشاستریولیتوگرافی،می تواند منجر به کاهش هز ینه و زمان تولید و عرضه سریعتر محصولات جدید شود. این مقاله ، حاصل تحقیقاتی در زمینه توسعه کاربرد قالب سازی سریع به روش استر یولیتوگرافی، به منظور ساخت سریع قالبهای تزریق پلاستیک برای تولید قطعات پلاستیکی با تیراژ محدود ( ٥٠٠ قطعه) میباشد. روش قالبسازی فو ق که AIM Tooling نام دارد، کاربرد و یژه ای نیز در جهت تولید قطعات موم ی بمنظور استفاده در فر آ یند ر یخته گری دق یق دارند . در این مقاله همچنین نتایج مورد مطالعا تی انجام شده بر روی ساخت قالب تزریق سریع قاب دور دستگیره درب پیک ان ارائه گردیده است. این مورد مطالعاتی با موفقیت به انجام رس یده و پارامترهای بهینه تزریق از فشار تزریق و دمای تزریق بدست آمد،که به ترتیب عبارتند از bar 124 و ۱۸۰ درجه سانتی گراد