سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد دهقانی – بخش مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز
عبدالغفار برزگر – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمد حسین شیخی – بخش مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش پس از آماده سازی نمونه ها و تهیه محلول مورد نظر عملیات لایه نشانی به روش چرخشی روی زیرلایه فولاد ضد زنگ L316 انجام شده و نمونه ها پس از خشک کردن تحت عملیات حرارتی پخت قرار گرفتند. پارامترهای مختلف ساخت لایه های نازک PZT به روش سل – ژل جهت دستیابی به فیلم با کیفیت مناسب و با ضخامت های مختلف ارزیابی و بهینه سازی گردید. از تصاویر SEM و آنالیز XRD ، برای بررسی مورفولوژی سطح و وضعیت کریستالی لایه ایجاد شده، استفاده شد. در ضمن خواص مختلفی چون ضریب دی الکتریک، تانژانت تلفات، پلاریزاسیون باقیمانده (Pr) و میدان مجبور کننده (Ec) با رسم منحنی هیسترزیس (P-E)، اندازه گیری شد. نتایج اولیه به دست آمده از این مطالعه نشان داد که لایه ایجاد شده خواص مناسبی دارد.