سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروانه ایرانمنش – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا علی نژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر تجبر – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

لایه های نازک تیتانات استرانسیم به روش پایرولیز تهیه شده اند. لایه نشانی لایه نازک SrTiO3 بصورت لایه به لایه TiO2/SrO/TiO2 بر روی بسترهای شیشه و بازپخت آنها انجام شد. پارامترهای لایه نشانی، مانند مواد اولیه، دمای بستر، آهنگ شارش محلول و دمای بازپخت برای بدست آوردن لایه های شفاف وبدون ترک بهینه شدند. لایه های نازک ساخته شده با ساختار دانه ای ، یکنواخت و بلوری هستند.