سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا حسینی – آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
مژگان چاوشی – آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
نیما تقوی نیا – آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، پژو

چکیده:

در این تحقیق، لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم بر روی زیرلایه استیل با روش ) Electrophoretic deposition ) EPD ساخته شده اند . محلول آبی نانوذرات TiO2 با سایز ذرات ۳۰-۲۰ نانومتر و فاز کریستالی آناتاس ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند . تصاویر SEMلایه ها بیانگر ساختار نانومتری آنها و چیدمانمنظم ذرات بر روی زیرلایه است . ضخامت و ضریب شکست لایه ها با استفاده از طیف بازتاب اپتیکی آنها تعیین شده و نشان می دهد که با افزایش ولتاژ اعمال شده در زمان لایه نشانی ثابت، ضخامت و ضریب شکست لایه ها افزایش یافته است . همچنین افزایش زمان لایه نشانی باعث افزایش ضخامت لایه ها می شود .