سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی داننده – دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا میرحبیبی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم صالحی – پژوهشکده صنایع رنگ

چکیده:

در این تحقیق پس از ساخت، اعمال و پخت ۱۴ لعاب آستر و ۶ لعاب رویه با ترکیب های مختلف به روش پوشش دهی جریانی، فریت آستر و فریت رویة چدن با ترکیب شیمیایی مقاوم در برابر اسید ساخته شد . تصاویر SEMتهیه شده با استفاده از الکترون های برگشتی، نشان می دهد که اتصال انامل به فلز از طریق ایجاد پیوستگی شیمیایی بین لعاب آستر و فلز بوجود آمده و مکانیزم تشکیل لایه واکنشی طبق نتایج EDS ، اکسیداسیون آهن و انحلال اکسید آهن تشکیل شده در لعاب آستر است . از نتایج EDS نقش اکسیدهای مس و نیکل در تداوم اکسیداسیون آهن و کمک به تشکیل لایه واکنشی استنباط می شود . نرخ خوردگی پوشش در برابر اسید کلریدریک جوشان بر اساس استاندارد ISO 2743 و در یک تست ۷ روزه، gr/(m2.day) 1.31و عدد مقاومت پوشش در برابر شوک حرارتی طبق استاندارد ASTM C385-58 برابر ۵/۴ Cycles بدست آمده است