سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما صدریه – کارشناسی ارشد فوتونیک از پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا قمی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

در این تحقیق ابتدا با در نظر گرفتن تدابیر لازم و اجرای روشی کارآمد برای پخت لیزر، دو لیزر بخار برمید مسبسته طراحی و ساخته شد. سپس تأثیر چهار مدار الکتریکی تحریک مختلف: مدار استاندارد WPC) مدار معمولی با خازن قلهزن OC) مدار متقابل قلهزن IPC) و مدار متقابلIC) بر بهرهی خروجی این دو لیزر مشاهده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد. عملکرد سه مدار الکتریکی IPC و IC ،WPC در لیزر شمارهی ۱ و مدارهای OC و WPC در لیزر شمارهی ۲ مورد آزمایشقرار گرفته است