مقاله ساخت ماکرو با هدف رهگيري دو پديده چروکيدگي و ترکيدگي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۰۱ تا ۵۰۹ منتشر شده است.
نام: ساخت ماکرو با هدف رهگيري دو پديده چروکيدگي و ترکيدگي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروفرينگ لوله
مقاله چروکيدگي
مقاله ترکيدگي
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله APDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني صفري كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مشهدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي جلوگيري از وقوع ايرداهاي محتمل در فرآيند هيدروفرمينگ لوله (کمانش، چروکيدگي و ترکيدگي)، تعيين مسير بارگذاري مناسب (فشار داخلي- جا به جايي محوري) ضروري به نظر مي رسد. در فعاليت حاضر با استفاده از روابط تئوريک موجود در زمينه پايداري و شکست، امکان محاسبه شاخص هاي نازک شدگي (ترکيدگي) و چروکيدگي در تحليل عددي اجزاي محدود فرآيند مهيا شده است. با به کارگيري زبان طراحي پارامتري نرم افزار Ansys ياAPDL ، دو ماکروي پيش بيني کننده چروکيدگي و شکست ايجاد شده است. هنگام حل گام به گام توسط نرم افزار، مقادير عددي شاخص هاي ترکيدگي و چروکيدگي در همه المان ها محاسبه مي شوند که مقايسه اين مقادير با مقادير بحراني اين شاخص ها در آستانه چروکيدگي و ترکيدگي، قضاوت درباره درستي مسير بارگذاري انتخاب شده را براي طراح ممکن مند.