سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یوسف هاتفی – گروه فیزیک دانشگاه امام حسین ( ع )، تهران

چکیده:

در این مقاله گزارشی از ساخت شیشه های لیزری با شیشه پایه فسفات و آلاییده به یون های فعال Nd 3+و Er 3+ و یون های حساسگر Yb 3+ و Cr 3+را به شده است . آزمایشات شناسایی نمونه ها نشان می دهد که میله های شیشه لیزر ساخته شده برای کاربرد در محیط فعال لیزری از خواص مکانیکی و اپتیکی خوبی برخوردار هستند