سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رخساره بادامی – دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

در نیم قرن گذشته با پیشرفت علم وتکنولوژی نیازهای کار، مدیریت خانه و رفت و آمد کاهش یافته و رفتارهای تفریحی نشسته همانند تماشای تلویزیون و ویدئو و استفاده از کامپی وتر قسمت مهمی از
زندگی روزانه مردم شده است . این موضوع اثر مستقیمی بر کاهش سطح فعالیت بدنی داشته و در پی آن مسبب عوامل خطرزای سلامتی از جمله چاقی شده است ( ۲و ۱).برنامه ریزی شهری یک عامل بالقوه در افزایش و یا کاهش سطح فعالیت بدنی است . اهمیت ساخت محیط ۱ برسطح فع الیت بدنی یک حیطه جدید تحقیقاتی است و تحقیقات در این زمینه هنوز در مراحل اولیه است . بنابراین نیاز به مطالعات بیشتر برای دادن تئوری ها و ایجاد یک چهارچوب مناسب برای سیاست گزاری های دولت لازم است.