مقاله ساخت مدلي براي تعيين نوع درمان سنگ حالب با راه كار داده كاوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۷ منتشر شده است.
نام: ساخت مدلي براي تعيين نوع درمان سنگ حالب با راه كار داده كاوي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ حالب
مقاله داده كاوي
مقاله انتخاب مشخصه ها و درخت تصميم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمامشتاق پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: شادپور پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورپور بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: داده كاوي يكي از زمينه هاي چند تخصصي برآمده از زمينه هاي علومي چون آمار، رياضي، رايانه و هوش مصنوعي است كه كاربردهاي آن در حيطه هاي گوناگون پژوهشي، مديريتي و اجرايي سلامت و درمان روبه گسترش است. داده كاوي استخراج دانش و اطلاعات ناشناخته، نهان و ارزشمند از داده هاي موجود در پايگاه هاي داده به طور خودكار است. به كارگيري داده كاوي بر روي داده هاي پزشكي، دستاوردهاي حياتي، با ارزش و اثرگذاري را به ارمغان آورده و از جمله مي تواند براي ياري رساني به پزشكان در زمينه تشخيص نوع بيماري و يا انتخاب نوع درمان مناسب كمك شاياني در زمينه نجات جان انسان ها انجام دهد. در اين مقاله داده كاوي روي اطلاعات مربوط به بيماران مبتلا به سنگ حالب انجام شده است تا بتوان به كمك آن سيستم كمك تصميمي طراحي كرد كه جهت تعيين نوع درمان بيماران مبتلا به سنگ حالب، با توجه به خصوصيات بيماران استفاده گردد.
روش بررسي: اطلاعات مربوط به اين بيماران از بيمارستان شهيد هاشمي نژاد جمع آوري گرديد و پس از انجام يك سري پيش پردازش اوليه، درخت تصميم مربوط به انتخاب روش درماني مناسب براي بيماران استخراج گرديد.
يافته ها: با كمك اين روش، پارامترهاي موثر روي انتخاب روش درماني مناسب براي بيماران مبتلا به سنگ حالب استخراج شد.
نتيجه گيري: با استفاده از اين درخت براي انتخاب روش درماني موفق براي بيماران مبتلا به سنگ حالب، عملكرد بيمارستان بهبود مي يابد يعني تعداد بيشتري از بيماران، پس از انجام روش درماني، به طور كامل بهبود مي يابند.