سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز و همکار شرکت برق منطقه ای آذرب
هیوا خالدی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

محصولات احتراق ناشی از سوختن سوختهای هیدروکربنی شامل ترکیبات SO2, PM, NO2, NO, H2O , CO, N2, O2 و … هستند که در میان آنها ترکیبات PM, NO2, NO, CO, CO2 بعنوان آلاینده شناخته می شود که این آلاینده ها عامل اصلی آلودگی شهرهای صنعتی و بزرگ هستند . نیروگاههای حرارتی نیز بعنوان یکی ازمصرف کنندگان عمده سوخت نقشی عمده در ایجاد این آلودگی دارند . در این مقاله با استفاده از ترمودینامیک احتراق و مدلهای مختلف ارائه شده برای تولید آلاینده ها یک مدل برای پیش بینی تولید آلاینده ها در بویلر نیروگاهها تهیه شده که غلظت آلاینده های SO2, NO CO, CO2 را پیش بینی میکند . با استفاده از این مدل ازحجم زیاد محاسبات کاسته می شودو ثانیا برای هر نوع سوخت هیدروکربنی که در بویلرها مورد استفاده قرار
گیرد غلظت آلاینده ها بدست می آید . در نهایت مقادیر پیش بینی شده با مقادیر عملی اندازه گیری شده در بویلر نیروگاه حرارتی تبریز مقایسه شده و تطابق خوبی بین مقادیر تئوری و عملی برقرار است .