سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد امیدی کاشانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی تکنولوژی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

موتور دو سوخته دیزلی یک موتور دیزل معمولی است که اکثر انرژی آزاد شده در آن (قدرت خروجی)، از احتراق سوخت گازی چون گاز طبیعی حاصل می شود و لازم است روی مشخصه های آلاینده های حاصله از این موتور کار بیشتری انجام شود، خصوصا برای کاهش نشر CO و UHC، زیرا که غلظت این آلاینده ها از مقادیر متناظرشان در موتور دیزلی پایه بیشتر هستند. به علاوه فرایند احتراق در یک موتور دو سوخته پیچیده است چرا که در آن ترکیبی از مسائل موجود در احتراق موتورهای C.I. و S.I. وجود دارد. در کار فعلی، یک کد رایانه ای برای تشابه سازی فرآیند احتراق موتور دو سوخته بسط یافته است. این مدل تشابه سازی فرآیند احتراق موتور دو سوخته را با بکارگیری یک مدل پایه دیزلی چند منطقه ای برای مدلسازی احتراق افشانه آتش زا و یک مدل احتراقی متداول .S.I برای تشابه سازی احتراق مخلوط سوخت گازی و هوا انجام می دهد. بعلاوه، در این مدل، چهار زیر مدل برای برآورد آلاینده های مهم حاصله از موتورهای دو سوخته از جمله Co و No و Soot، UHC وجود دارد. از مکانیزم های کنترل شده سینتیکی متداول مناسب و همین طور از معادلات بالانس جرمی برای پیش بینی آهنگ های تشکیل و اکسیداسیون این آلاینده ها استفاده شده است. مدل موجود در ازای نتایج تجربی حاصله از یک موتور دیزلی سنگین (با کاربی در کامیون و اتوبوس) ارزیابی و تایید شده است. مقایسه نتایج نشانگر این است که توافق خوبی مابین نتایج پیش بینی شده و تجربی وجود دارد.