سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید اسماعیل حسینی نژاد – گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین کشمیری –
میر مجتبی میر صالحی –

چکیده:

در این مقاله ، گزارشی از روش ساخت یک موجبر نوری با استفاده از بسپار پالی متیل متاکریلات (PMMA) و تعیین ویژگی های آن با استفاده از جفتگر منشوری ارایه می شود . تکپار متیل متاکریلات با یک آغازگر نوری (بنزوئیل پراکسید) مخلوط شده و بسپارش انجام گرفت . ابتدا یک لایه اکسید حرارتی سیلیکون (SIO2) بر روی زیرلایه سیلیکون تک بلوری جایگذاری شد . سپس با روش لایه نشانی توسط فرو بردن در محلول بسپار ، یک لایه نازک بسپار روی اکسید قرار داده شد . در ادامه با روش تبخیر حرارتی در خلا ، روی آن یک لایه کرایولیت قرار داده شد . این لایه علاوه بر پوشش موجبر ، (در ضخامت خاصی) باعث حداکثر جفت شدگی نور به موجبر می شود . با استفاده از روش منشوری ، نور به موجبر وارد شد و ضرایب شکست موثر موجبر ، از مقادیر اندازه گیری شده زوایای تابش نور به منشور ، محاسبه شد . در انتها از روی مقادیر ضرایب شکست موثر ، ضخامت و ضریب شکست لایه بسپار محاسبه شد .