سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه هوائی – آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الز
مریم سعادتی –
وحید دادمهر –

چکیده:

در این مقاله نانوذرات اکسیدنیکل II با قطر میانگین ۱۵ – ۳۰ نانومتر به روش سل ژل ساخته شدند. در این کار از نیترات ها به عنوان پیش ماده استفاده شد. نانوذرات به وسیله الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه یابی شدند. رشد نانولوله های کربنی (CNT) به روش رسوب گذاری بخار شیمیایی (CVD) و با مخلوطی از گازهای استیلن و آرگون و در حضور اکسیدنیکل به عنوان کاتالیست صورت گرفته است. بعد از رشد نانولوله های کربنی، عملیات خالص سازی روی آنها انجام شده است. همچنین آنالیز الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بر روی نانولوله ها انجام شد.