سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن خاوجه امینیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با تهیه محلول آبی تترا ایزوپروپیل تیتانات (TiPT) در شرایط کنترل شده، نانوذرات کریستالی TiO2 در محلول رشد می یابند . این ذرات بدون چسبیدن به یکدیگر به مدت طولانی بصورت معلق در محلول اسیدی باقی می مانند . با قرار دادن زیر لایه های آبدوست مانند الیاف سلولزی در محلول، لایه ای نازک از اینذرات روی سطح آنها و در خلل و فرج آنها لایه نشانی می شود . سپس زیرلایه مورد استفاده حذف می شود و توده ای از نانو ذرات و نانورشته های متخلخل TiO2 با سطح موثر زیاد بدست می آید . این رشته ها دارای ساختار فرکتالی بوده و برای خواص فتوکاتالیستی بسیار مناسبند . این رشته ها تحت تابش نور UV مولکول های آلی آلوده کننده محیط زیست را از بین می برند .