سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور فربد – دانشگاه شهیدچمران اهواز
نرگس معمارغفاری – دانشگاه شهیدچمران اهواز
ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین بررسی نانوسیم های اکسیدمس با استفاده ازروش اکسیداسیون مستقیم برروی زیرلایه ای ازCu دراتمسفر هوا دردماهای مختلف رشدداده شده و خاصیت فوتوکاتالیستی آنهاباتجزیه رنگهای قرمز کونگو و نارنجی متیل بررسی گردیده است به منظور انالیز نانوسیم ها ازدستگاه پراش اشعه ایکس xrd میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و برای بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی ازدستگاه های فوتوراکتور ساخته شده دراین پروژه و طیف سنج نورUV استفاده شده است نتایج نشان میدهد که قطروطول نانوسیم ها باتغییر فاکتورهایی همچون دما اتمسفر محیط و زمان حرارت دهی قابل کنترل هستند همچنین اکسیدمس درتجزیه رنگ نارنجی متیل عملکردبهتری نسبت به اکسیدتیتانیم ازخود نشان داده است