سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
سمیه زارعی – گروه فیزیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
منصور فربد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

دراین تحقیق نانوپودرهای سرامیکی Al2O3 – ZrO2 با استفاده از روش ساده سل ژل ساخته شدند. اسید سیتریک به عنوان احیاکننده و پوشش دهنده سطح ذرات به منظور ممانعت از به هم پیوستن آنها و کنترل اندازه ذرات ایفای نقش می کند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ها بوسیله آنالیز اشعه XRD) x) تشکیل فازهای آلومینا و زیرکونیا را نشان می دهد. اندازه میانگین ذرات پودر ساخته شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به میزان ۸۰ نانو متر تعیین گردیدند . طیف FT-IR هم وجود پیک های ناشی از Zr-O و Al-O را تأ یید می کند .