مقاله ساخت نانوکامپوزيت کيتوزان/پلي وينيل الکل- نانولوله هاي کربني براي ترميم بافت عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوکامپوزيت کيتوزان/پلي وينيل الکل- نانولوله هاي کربني براي ترميم بافت عصبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروريسي
مقاله مهندسي بافت عصبي
مقاله نانولوله هاي کربني
مقاله پلي وينيل الکل
مقاله کيتوزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي طلب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: متقي طلب وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميرعليان نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امروزه با پيشرفت هاي فراواني که در زمينه مهندسي بافت عصبي حاصل شده است، لزوم به کارگيري روش هاي نوين براي ساخت و به کارگيري موادي با ساختارهاي ترکيبي مي تواند گامي مهم در راستاي ترميم ضايعات سيستم عصبي به شمار آيد. در اين مطالعه، نانوکامپوزيت هاي کيتوزان / پلي وينيل الکل – نانولوله هاي کربني به عنوان داربست انتخاب شد.
مواد و روش ها: براي توليد داربست هاي کيتوزان / پلي وينيل الکل- نانولوله هاي کربني با ساختار و ريخت شناسي مناسب از روش الکتروريسي استفاده شد. از طيف سنجي رامان و ميکروسکوپ الکتروني روبشي براي تعيين ساختار شيميايي و فيزيکي داربست هاي الکتروريسي شده استفاده شد. سپس ميزان زيست سازگاري داربست ها توسط آزمون هاي زيستي MTT و قرمز خنثي بررسي شد.
نتايج: نتايج کسب شده بيانگر آن است که نانوکامپوزيت هاي کيتوزان / پلي وينيل الکل – نانولوله هاي کربني داراي خصوصيات ساختاري و ريختي مناسب براي رشد سلول هاي طبيعي مشتق از مغز انسان است. به دليل زيست سازگاري مناسب داربست، سلول ها قادرند با حفظ ساختار طبيعي خود به خوبي روي داربست رشد کرده و از شرايط مطلوبي برخوردار باشند.
نتيجه گيري: نانوکامپوزيت هاي کيتوزان / پلي وينيل الکل – نانولوله هاي کربني به دليل زيست سازگاري و خواص ساختاري مناسب، امکان رشد سلول هاي عصبي طبيعي مشتق از مغز انسان را فراهم مي کند.