مقاله ساخت نانوکامپوزيت NiO-YSZ براي آند پيل سوختي اکسيد جامد به روش لايه نشاني الکتروفورتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مواد نوين از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ساخت نانوکامپوزيت NiO-YSZ براي آند پيل سوختي اکسيد جامد به روش لايه نشاني الکتروفورتيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيل سوختي اکسيد جامد
مقاله لايه نشاني الکتروفورتيک
مقاله کامپوزيت
مقاله NiO-YSZ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابيان مينا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي ثاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سيمچي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، نانوکامپوزيت NiO-YSZ جهت استفاده به عنوان لايهAFL  آند SOFC به روش لايه نشاني الکتروفورتيک ساخته شد. براي اين منظور، ابتدا سوسپانسيون حاوي ذرات NiO و YSZ با نسبت ۵۰:۵۰ و با غلظت ۱۰gr/Lit در محيط هاي غير آبي متعددي تهيه شد. بررسي ها نشان داد که سوسپانسيون تهيه شده در ايزوپروپانول، با افزودن يد داراي بهترين شرايط براي انجام فرآيند الکتروفورتيک است. سپس اين سوسپانسيون جهت لايه نشاني الکتروفورتيک در ولتاژ ثابت مورد استفاده قرار گرفت. اثر تغيير پارامترهاي فيزيکي شامل ميدان الکتريکي و زمان بر تغيير ترکيب کامپوزيت مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن، اثر تغيير ترکيب سوسپانسيون بر تغيير ترکيب کامپوزيت نشانده شده در صورت ۱) کاربرد اکسيد نيکل ميکرومتري و ۲) کاربرد همزمان اکسيد نيکل نانومتري و ميکرومتري مطالعه شد. نتايج هم چنين نشان داد که افزودن اکسيد نيکل نانومتري به سوسپانسيون سبب افزايش درصد وزني NiO در کامپوزيت مي شود.